The Downstream Putting Tongue-Thrusting

Twist And Shout

Upphandlingar som fungerar

När det handlar om att göra det som krävs så kanske man kan göra något bra för alla samtidigt som man också kan göra något bra. Jag tror att om man kan göra något för att få till den offentliga upphandling som sker så kanske man kan göra detta på bästa möjliga sätt. Ja, det handlar om att göra detta på bästa möjliga sätt. Så om man vill vinna en offentlig upphandling så kanske man också kan göra detta på bästa möjliga sätt samtidigt som man också kan göra något bra och jag tror att en offentlig upphandling är bra.